İBN ƏL-ƏSIRIN TARIXI ƏL-KAMIL ƏSƏRINDƏN AZƏRBAYCAN TARIXI ÜZRƏ MATERIALLAR
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > İbn Əl-Əsirin Tarixi əl-Kamil əsərindən Azərbaycan tarixi üzrə materiallar
Müəllif Panteleymon Juze
Nəşr olunduğu il 1940
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 138
Dil Rusca
Baxış sayı 2246
Yükləmə sayı 147
YÜKLƏ

İBN ƏL-ƏSIRIN TARIXI ƏL-KAMIL ƏSƏRINDƏN AZƏRBAYCAN TARIXI ÜZRƏ MATERIALLAR KİTABI HAQQINDA

Izzəddin ibn Əl-Əsirin Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix) əsəri müsəlman dünyasının tarixinə həsr olunub və islama qədərki dövrlərdən monqol işğallarına qədər olan dövrü əhatə edir.