İBN ƏL-ƏSIRIN TARIXI ƏL-KAMIL ƏSƏRINDƏN AZƏRBAYCAN TARIXI ÜZRƏ MATERIALLAR
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq > İbn Əl-Əsirin Tarixi əl-Kamil əsərindən Azərbaycan tarixi üzrə materiallar
Müəllif Panteleymon Juze
Nəşr olunduğu il 1940
Bölmə Mənbəşünaslıq
Səhifə sayı 138
Dil Rusca
Baxış sayı 1835
Yükləmə sayı 120
YÜKLƏ

İBN ƏL-ƏSIRIN TARIXI ƏL-KAMIL ƏSƏRINDƏN AZƏRBAYCAN TARIXI ÜZRƏ MATERIALLAR KİTABI HAQQINDA

Izzəddin ibn Əl-Əsirin Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix) əsəri müsəlman dünyasının tarixinə həsr olunub və islama qədərki dövrlərdən monqol işğallarına qədər olan dövrü əhatə edir.