AZƏRBAYCAN TARIXI ÜZRƏ QAYNAQLAR
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq > Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
Müəllif Süleyman Əliyarlı
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə Mənbəşünaslıq
Səhifə sayı 400
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 7555
Yükləmə sayı 1900
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TARIXI ÜZRƏ QAYNAQLAR KİTABI HAQQINDA

Oxucuların ixtiyarına vərilən bu kitab müntəxabat tiplidir. Kitabda verilən qaynaqlar Azərbaycan tarixinin qədim çağlarından başlamış, XIX əsrin son otuz ilinədək böyük bir dövrünü izləmək imkanı verir. Bəlli olduğu kimi, 1870-ci ildə Azərbaycanda keçirilən kəndli islahatından sonra kapitalizmin sürətli inkişaf yolu başlamış, bununla da ölkə öz tarixinin yeni mərhələsinə keçmişdir. Beləliklə, bu kitabdakı qaynaqlar qədim dövrə düşən quldarlıq ictimai quruluşu IV-XVIII yüzilləri əhatə edən tarixi, nəhayət, Şimali Azərbaycanın Rusiya işğallarından sonra feodal münasibətlərin dağıldığı və kapitalist münasibətlərin yarandığı dövrün tarixini əhatə edir.