AZƏRBAYCAN VƏ QAFQAZIN DIGƏR RESPUBLIKA, DIYAR VƏ VILAYƏTLƏRININ PUL DƏFINƏLƏRI. 5
Ana səhifə > Numizmatika > Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
Müəllif Yevgeni Paxomov
Nəşr olunduğu il 1949
Bölmə Numizmatika
Səhifə sayı 70
Dil Rusca
Baxış sayı 327
Yükləmə sayı 9
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN VƏ QAFQAZIN DIGƏR RESPUBLIKA, DIYAR VƏ VILAYƏTLƏRININ PUL DƏFINƏLƏRI. 5 KİTABI HAQQINDA

Bu nəşr 1308-dən 1519-a qədər sıralanmış numizmatik tapıntılar barədə məlumat verir. Toplanılmış materiallar Azərbaycan və bütün Zaqafqaziyanı, o cümlədən də Terek və Kubani çayları boyunca Şimali Qafqazı əhatə edir. Qədim zamanlardan XX əsrin əvvəllərinə qədər zərb edilmiş pulları ehitva edir. Coğrafi və predmet göstəriciləri, əlavə və düzəlişlər var.