"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI.
Ana səhifə > Mətbuat tarixi > "Molla Nəsrəddin": dostları, düşmənləri.
Müəllif Ataxan Paşayev
Nəşr olunduğu il 2010
Bölmə Mətbuat tarixi
Səhifə sayı 148
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2370
Yükləmə sayı 122
YÜKLƏ

"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI. KİTABI HAQQINDA

Əsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındaki rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkədar zülmünə, Şərq müstəbidlərinə, habelə cəhalət və islam dininin ehkamlarına qarşı apardığı barışmaz mübarizəsi öz əksini tapmışdar. Eyni zamanda, əsərdə bu mübarizədə jurnalın qarşılaşdığı çətinliklər, onun dostları və düşmənləri haqqmda da ətraflı söhbət açılır.