ƏRƏB XILAFƏTI DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN ƏHALISI
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi
Müəllif Ramil Ağayev
Nəşr olunduğu il 2017
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 344
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 1367
Yükləmə sayı 161
YÜKLƏ

ƏRƏB XILAFƏTI DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN ƏHALISI KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiyada orta əsr mənbələrində, xüsusilə ərəb və farsdilli mənbələrdə ki, materiallara və tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, antropologiya və dilçilik elmində mövcud olan fikirlərə əsaslanaraq, Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatda “Azərbaycan” tarixi-coğrafi və dövlətçilik anlayışı adı altında təqdim olunan ərazinin coğrafi və etnik hüdudları, Xilafət fəthləri ərəfəsində Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş etnosiyasi vəziyyət, Ərəb xilafəti dövründə burada yaşamış türk, qafqazdilli, irandilli əhali, işlək dillər, ərəblərin köçürmə siyasəti və s. haqqında ətraflı məlumat verilir. Monoqrafiya tarixçilər, şərqşünaslar, Azərbaycan tarixinin Ərəb xilafəti dövrü ilə maraqlanan elmi işçilər, tələbələr, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.