SƏFƏVI‐OSMANLI MÜNASIBƏTLƏRI. (TÜRKIYƏ TARIXŞÜNASLIĞINDA) 
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri. (Türkiyə tarixşünaslığında) 
Müəllif Tofiq Nəcəfli
Nəşr olunduğu il 2014
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 516
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 3164
Yükləmə sayı 568
YÜKLƏ

SƏFƏVI‐OSMANLI MÜNASIBƏTLƏRI. (TÜRKIYƏ TARIXŞÜNASLIĞINDA)  KİTABI HAQQINDA

Monaqrafiyada Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Osmanlı dövlətilə qarşılıqlı siyasi əlaqələrinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi öyrənilmişdir. Əsərdə Səfəvilərin mənşəyi problemi, eyni zamanda Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi prosesinə Türkiyə tarixçilərinin münasibəti aydınlaşdırılmış və XVI‐XVIII əsrin I yarısında Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasındakı siyasi əlaqələr tarixinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi araşdırılmış və dövrün mənbələrindən istifadə edilərək təhlil edilmişdir. Əsərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixinə dair zəngin faktik material verilir. Monoqrafiya tarixçilər, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Osmanlı dövləti ilə qarşılıqlı əlaqələr tarixini öyrənən tələbələr, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.