AZƏRBAYCAN XV-XVIII ƏSRIN BIRINCI YARISINA AID MƏNBƏLƏR ÜZRƏ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq > Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısına aid mənbələr üzrə
Müəllif Süleyman Məmmədov
Nəşr olunduğu il 1993
Bölmə Mənbəşünaslıq
Səhifə sayı 240
Dil Rusca
Baxış sayı 1255
Yükləmə sayı 54
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN XV-XVIII ƏSRIN BIRINCI YARISINA AID MƏNBƏLƏR ÜZRƏ KİTABI HAQQINDA

Kitab ermənidilli mənbələr, o cümlədən də bu mövzuyla bağlı epiqrafik abidələr, numizmatik materiallar, xüsusi əsərlər əsasında hazırki Ermənistan ərazisində yaşamış azərbaycanlıların əsas məşğuliyyətləri, şəhərlərin ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri üzrə ixtisaslaşması, Azərbaycanın Rusiya və Avropa ilə iqtisadi əlaqələrinin möhkəmlənməsi barədə məlumatları özündə əks etdirir. Vergi və öhdəliklərin timsalında sosial münasibətlər tədqiq olunmuşdur. Azərbaycan uğrunda Səfəvilərlə Osmanlılar arasındakı mübarizə təsvir edilmiş, XVII-XVIII əsrin I yarısında xalq-azadlıq hərəkatı barədə məlumat verilmişdir.