AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRININ TƏŞƏKKÜLÜ TARIXINDƏN
Ana səhifə > Etnoqrafiya > Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən
Müəllif Qiyasəddin Qeybullayev
Nəşr olunduğu il 1994
Bölmə Etnoqrafiya
Səhifə sayı 248
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2773
Yükləmə sayı 238
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRININ TƏŞƏKKÜLÜ TARIXINDƏN KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiya  Azərbaycan xalqının təşəkkülü ilə bağlı aktual problemləri ən qədim dövrlərdən başlayaraq XI-XII əsrlərə qədər tədqiq edir. Tədqiqat əsərində Albaniya və Atropatena əhalisinin etnik tərkibi, iki dövlətin hüdudlarında baş vermiş mürəkkəb etnik proseslər, Azərbacyan xalqının formalaşmasının əsas inkişaf mərhələləri verilmişdir. Azərbaycan dilinin yaranması və inkişafına dair ayrıca fəsil verilmişdir.