ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
340
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
324
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
26
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
51
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
137
İren Melikovanın əsərləri
40
Kırklar'ın Cemi'nde
25
Orta Asya türk tarihi
155
Ümumdünya tarixinə nəzər
171
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
28