ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
258
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
218
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
23
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
42
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
110
İren Melikovanın əsərləri
33
Kırklar'ın Cemi'nde
22
Orta Asya türk tarihi
129
Ümumdünya tarixinə nəzər
140
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
24