ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
1084
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
476
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
434
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
235
Şah İsmayıl Səfəvi
210
Səlcuqlar
199
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
195
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
146
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
146
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
141
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
139
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
106