ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2034
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
863
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
677
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
403
Şah İsmayıl Səfəvi
376
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
335
Səlcuqlar
322
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
280
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
279
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
271
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
235
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
234