ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
421
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
239
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
212
Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi
132
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
126
Səlcuqlar
125
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
100
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
84
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
70
Şirvanşahlar dövləti
70
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
66
Şah İsmayıl Səfəvi
65