ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2234
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
909
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
874
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
525
Şah İsmayıl Səfəvi
407
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
356
Səlcuqlar
348
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
320
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
305
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
296
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
290
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
249