ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2761
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1005
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
995
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
590
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
460
Şah İsmayıl Səfəvi
439
Səlcuqlar
369
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
357
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
349
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
336
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
333
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
318