YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Mir Mustafa xan
98
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
58
Naxçıvan xanlığı (1747-1828)
47
Quba xanlığı (1747-1810)
140
Qаrаbаğ хаnlığı
50
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
17
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
154
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
184
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
185
Şəki xanlığı (1747-1819)
88
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
171
Urmiya xanlığı (1747-1865)
155