YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Mir Mustafa xan
41
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
26
Naxçıvan xanlığı (1747-1828)
21
Quba xanlığı (1747-1810)
64
Qаrаbаğ хаnlığı
17
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
6
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
65
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
61
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
58
Şəki xanlığı (1747-1819)
38
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
75
Urmiya xanlığı (1747-1865)
48