YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Mir Mustafa xan
31
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
20
Naxçıvan xanlığı (1747-1828)
17
Quba xanlığı (1747-1810)
40
Qаrаbаğ хаnlığı
13
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
3
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
53
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
44
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
41
Şəki xanlığı (1747-1819)
28
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
51
Urmiya xanlığı (1747-1865)
39