YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Mir Mustafa xan
39
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
22
Naxçıvan xanlığı (1747-1828)
20
Quba xanlığı (1747-1810)
57
Qаrаbаğ хаnlığı
15
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
4
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
61
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
54
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
56
Şəki xanlığı (1747-1819)
33
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
64
Urmiya xanlığı (1747-1865)
44