YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Mir Mustafa xan
26
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
20
Naxçıvan xanlığı (1747-1828)
15
Quba xanlığı (1747-1810)
36
Qаrаbаğ хаnlığı
9
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
3
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
50
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
42
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
37
Şəki xanlığı (1747-1819)
24
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
49
Urmiya xanlığı (1747-1865)
36