DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1635
Beynəlxalq Münasibətlər tarixi (1871-1918)
1389
Avropa və Amerika tarixi
1319
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1318
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr)
1268
SSRİ Arxeologiyası
1163
Azərbaycan Səfəvi dövləti (XVI-XVII əsrlər).
989
Fransanın yeni tarixi
941
İngiltərənin yeni tarixi
860
Azərbaycan tarixi (mühazirə mətnləri)
811
ABŞ-ın yeni və müasir tarixi
781
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
731