NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Azərbaycan Numizmatikası
118
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
77
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
15
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 3
11
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 4
11
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
13
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
17
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
12
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
32
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
21
Azərbaycanın mis pulları
14
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
42