NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Numizmatikanın əsasları
388
Azərbaycan Numizmatikası
191
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
106
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
63
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
43
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
26
Azərbaycanın mis pulları
24
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
20
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
19
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
18
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
15
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
13