QAFQAZ XALQLARI
Ana səhifə > Qafqaz xalqları
Müəllif: Geographischen Kunstschule zu Potsdam (Potsdam Coğrafiya məktəbi),    İl: 1848

İnzibati ərazi: Qafqaz

QAFQAZ XALQLARI

1848-ci il aid edilən alman xəritəsi Qafqazın etnik vəziyyətini göz önündə canlandırır.