ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İmadəddin Nəsiminin səyahətləri (1369-1417)
25
1244
Islamda Sufi təriqətlər
23
1146
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
17
1186
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
16
971
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
14
1089
İbn Bəttutənin səyahətləri
14
1063
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
932