YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
98
2709
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
92
1288
Şərur-Dərələyəz qəzası
75
1426
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
50
1055
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
45
1257
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1208
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
926
Qafqazın ərazi və əhalisi
38
928
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1031
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1809
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1109
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
923