YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
93
2586
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1209
Şərur-Dərələyəz qəzası
73
1337
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
47
982
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
43
1167
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1133
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
40
853
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
862
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1723
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
33
952
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1042
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
860