YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
60
469
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
432
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
31
496
Şuşa qəzasının xəritəsi 
27
415
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
22
524
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
316
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
20
524
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
319
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
277
Zaqatala mahalının xəritəsi
16
439
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
282
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
14
368