YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
60
543
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
523
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
43
719
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
32
579
Şuşa qəzasının xəritəsi 
27
483
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
23
369
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
21
690
Qafqazın ərazi və əhalisi
19
328
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
371
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
17
410
Zaqatala mahalının xəritəsi
17
529
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
15
413