YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
93
2589
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1215
Şərur-Dərələyəz qəzası
73
1342
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
47
987
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
43
1174
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1139
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
40
857
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
866
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1728
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
33
956
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1045
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
863