YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
924
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1106
Cavad qəzasının xəritəsi
24
839
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
851
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
921
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
916
Göyçay qəzasının xəritəsi
21
1008
Göyçə qəzasının xəritəsi
22
1078
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1029
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
907
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
98
2704
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
841