YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
663
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
27
740
Cavad qəzasının xəritəsi
18
600
Cavanşir qəzasının xəritəsi
24
606
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
663
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
640
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
736
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
786
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
721
Gəncə qəzasının xəritəsi
12
610
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
80
1902
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
597