TATAR TARIXINDƏN MIN ILLƏR
Ana səhifə > Xəbərlər > Tatar tarixindən min illər
1084    
12/03/2017

Oxuculara təqdim edilən bu kitab Xyun-çjouda (Cənubi Çinin Xaynan adasında) Çin tarixi üzrə mühüm orijinal materialları təqdim edən şəhər perfektinin köməyi ilə 1893-1894-cü illərdə yazılıb. Mən (E.H.Parker) 1894-cü ildə Çini birdəfəlik tərk etdim və Şanxayın həmin dövr baş hakimi Corc Ceymson həvəslə əldə olan nüsxələri redaktə etdi və kitabın nəşrinə nəzarət etdi. Bununla yanaşı ruslar Urqi ətrafında 3 dilli daş yazılar aşkar etmişdilər ki, bunlardan biri çin, digəri suryani dilində olan variant idi. Bu yazılar da öz növbəsində yazıların 3-cü variantının türk dili olmasını müəyyən etməyə imkan verdi. Kopenhagenli professor V.Tomson ilk olaraq Rozet daşının oxunmasına uyğun analoji üsulla bu faktı müəyyən edə bildi; Doktor V.Radlov isə Peterburqda praktiki olaraq 1200 il əvvəl mövcud olan türk dilində yazını tam şəkildə bərpa edə bildi. Mən artıq uzun müddət əvvəl "China Review" nəşrinin 20-ci cildində gien-nu, skiflər, hunlar və türklərin eyni tayfaların tarixin inkişafının müxtəlif mərhələlərində olmasını sübut etmişdim; daha sonra Şavan, Xirt və digər müəlliflər daha ətraflı şəkildə məlum problemi tədqiq etdilər.

Kitabın müəllifi: E.H. Parker.

kitabın orijinal - ingiliscə ilkin variantını yükləmək üçün daxil olun: Thousand Years Of The Tartars

kitabın rusca variantını yükləmək üçün daxil olun: Тысяча лет из истории татар