“18 YANVAR” TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > “18 Yanvar” tariximizdə
618    
17/01/2017

1258-ci ildə - Elxani hökmdarı Hülaki xan Abbasilər xilafətinin paytaxtı Bağdada şəhərini mühasirəyə aldı. 

1903-cü ildə - Tanınmış pedaqoq, alim və maarifçi Mehdi Mehdi-zadə (1903-1984) Cəbrayıl rayonunda anadan olmuşdur. SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olub, uzun illər Azərbaycan SSR-nın Təhsil (Maarif) Nazirliyinə rəhbərlik edib.

1919-cu ildə - Paris sülh konfransı fəaliyyətə başladı. 

1919-cu ildə - Paris sülh konfransında iştirak etmək üçün Azərbay-can parlamentinin təsdiq etdiyi nümayəndə heyəti İstanbula yola düşdü. Azərbaycan parlamenti Paris sülh konfransında iştirak et-mək üçün Ə.M.Topçubaşov - sədr, M.H.Hacınski - sədrin müa-vini, nümayəndə heyətinin üzvləri Ə.Şeyxülislamov, Ə.Ağayevmüşavirlər M.MəhərrəmovC.Hacıbəyov olmaqla nümayəndə heyətini təsdiq etmişdi. 

1923-cü ildə - Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin Rəyasət Heyəti Zaqafqaziya sovetləri birinci qurultayının qərarı əsasında "Naxçıvanı Muxtar Respublikaya çevirməyi: Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetini və Naxçıvan MİK-i Naxçıvan diyarının İcraiyyə Komitəsinə çevirməyi" təklif etdi. 

1941-ci ildə - Kinorejissor, respublikanın xalq artisti Eldar Tofiq oğlu Quliyev Bakı şəhərində anadan olub. "Bir cənub şəhərində", "Sevinc buxtası", "Babək", "Nizami" və s. filmlərin rejissorudur.

1947-ci ildə - Xalq artisti, tanınmış rəqqasə, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri Afaq Məlikova Bakı şəhərində anadan olub.

1990-cı ildə - 13 yanvarda başlayan Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi (AKP MK) büro iclasları başa çatıb. İclaslarda respublikadakı vəziyyət müzakirə edilib, iştirak edənlər güc tətbiq etmənin zəruri olduğunu bildirildi.  

1990-cı ildə - Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında sərhəd qurğuları dağıdıldı.  

1990-cı ildə - Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Kərki kəndi SSRİ Müdafiə Nazirliyi 7-ci ordusunun köməyilə ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. 

1992-ci ildə - Ali Sovetin Milli Şurasında 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılmış parlament komissiyasının (sədr akademik Mitəd Abbasov, müavin vitse-spiker Tamerlan Qarayev idi) hesabatı dinlənilib. Parlamentin qəbul etdiyi qərarda 20 Yanvar faciəsi SSRİ-nin ali hakimiyyət orqanlarının Azərbaycan xalqına və insanlığa qarşı ağır cinayəti kimi qiymətləndiri-lirdi.