SKIFLƏRLƏ BAĞLI YENI MONOQRAFIYA ÇAP OLUNUB
Ana səhifə > Xəbərlər > Skiflərlə bağlı yeni monoqrafiya çap olunub
626    
16/05/2017

2013-сü ildə Astanada (Qazaxıstan) AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Zaur Həsənovun “Skiflərin (qədim aşquzların/ işquzların/ quzların) sosial-mədəni dəyərləri” adlı monoqrafiyası nəşr edilib. Müəllifə kitabxanamıza hədiyyə etdiyi bu kitaba görə təşəkkür edirik. Rus dilində işıq üzü görən monoqrafiyada işquz cəmiyyətinin sosial struktur problemləri, işquzların dünyagörüşü, onların mədəni dəyərləri, həmçinin işquzların və onların mədəniyyətinin etnik mənşəyi problemi tədqiq edilir. Altı fəsildən ibarət olan əsərdə müəllif etno-arxeoloji tədqiqatlara, yazılı mənbələrin tənqidi analizinə əsaslanaraq göstərir ki, işquz cəmiyyətinin yalnız irandilli monoetnik mənsubiyyəti barədə konsepsiya əsassız hesab edilməlidir. Həmçinin, monoqrafiyada işquzların ənənələrinin və dini dünyagörüşlərinin türk-monqol və Altay xalqlarının dini dünyagörüşü və ənənələri ilə genetik bağlılığı əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, monoqrafiyaya mərhum professor, tarix elmləri doktoru Süleyman Əliyarlı və tanınmış Qazaxıstan arxeoloqu, professor, tarix elmləri doktoru Zeynolla Samaşev tərəfindən rəy verilmişdir.

mənbə: science.gov.az