"24 MAY" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "24 May" tariximizdə
706    
24/05/2017

1388-ci ildə - Qara Məhəmmədin başçılıq etdiyi Qaraqoyunlu tayfasının qoşunları Teymurun müttəfiqi olan Cəlairi əmirlərinin müqavimətini qıraraq Təbrizə daxil olublar. Bu, Qaraqoyunlu qüvvələrinin Teymurun hökmranlığına qarşı ilk uğurlu döyüşü idi. 

1863-cü ildə - Görkəmli maarif xadimi, nasir Rəşidbəy İsmayıl oğlu Əfəndiyev (1863-1942) Şəkidə anadan olmuşdur.

1874-cü ildə - Şair, tərcüməçi, maarif xadimi Abbasqulu Əlabbas oğlu Mehdizadə (Abbas Səhhət) (1874-1918) Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 

1893-cü ildə - Bakıda Şərq konservatoriyasının yaradıcılarından və ilk azərbaycanlı pianoçu - fortepianoda muğamların ilk ifaçısı, "Türkiyə konsulluğu ilə əlaqəsinə və cəsusluq fəaliyyətinə görə" əmlakı müsadirə edilməklə güllələnməyə məhkum edilmiş Xədicə Osman qızı Qayıbova (1893-1938) Tiflisdə anadan olmuşdur.

1899-cu ildə - Repressiya qurbanı yazıçı və tənqidçi Seyid Hüseyn Sadıqzadənin həyat yoldaşı, ədib Umgülsüm Əbüləziz qızı Sadıqzadə (1899-1946) Bakının Novxanı kəndində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Onun ədəbi irsi hekayə, şeir, gündəlik və məktublardan ibarət idi. 

1920-ci ildə - Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında dekret verib. Əslində isə neft Rusiyanın nəzarətinə verilmişdi. Bu məqsədlə Azərbaycan Neft Komitəsi yaradılmış və komitəyə rəhbərlik V.Lenin tərəfindən Bakıya göndərilən A.Serebrovskiyə tapşırılmışdı. Neft sənayesinin ardınca Xəzər ticarət donanması, ölkədə fəaliyyət göstərən banklar milliləşdirildi.

1925-ci ildə - Məşhur azərbaycanlı kardioloq, ictimai xadim Cavad Heyət (1925-2014) Təbrizdə anadan olub. Həkim kimi şöhrət qazanmaqla yanaşı, eyni zamanda, tanınmış türkoloqdur.

1994-cü ildə - Bakıda I beynəlxalq "Xəzərneftqaz" sərgi-konfransı açılıb. Bu, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ölkəmizdə keçirilən ilk belə mötəbər forum idi. Sərgidə 30-a yaxın ölkə təmsil olunurdu. O vaxtdan Bakıda "Xəzərneftqaz" beynəlxalq sərgi-konfransları hər il keçirilir.  

1996-cı ildə - SSRİ Ali Sovetinə (VII-X çağırış) deputat seçilmiş, Ali Sovetin daimi komissiyasının sədr müavini və sədri, Asiya və Afrika Ölkələri ilə Həmrəylik Komitəsi sədrinin müavini olmuş Züleyxa İsmayıl qızı Hüseynova (1924-1996) dünyasını dəyişmişdir.