"20 İYUN" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "20 İyun" tariximizdə
531    
15/06/2017

1894-cü ildə - Gürcüvan kəndində Qaçaq Nəbinin qardaşı Mehdi hökumət casuslarının qurbanı oldu. Bundan üç gün sonra Nəbi həmin kəndin mülkədarı və tacirlərinə divan tutdu.

1917-ci ildə - Müsəlman Komitəsində birgə iş təcrübəsi qazanmış müsavatçılar artıq Ədəmi-Mərkəziyyət Partiyası ilə birləşmək məsələsini irəli sürdülər. Birləşmə iyunun 20-də (yeni təqvimlə 3 iyul) baş verdi. Yeni partiya Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Müsavat (Türk Federalistlər Partiyası Müsavat) Partiyası adlandı və qəbul etdiyi bəyannamədə özünü "əməkçi kütlələrə, həmçinin Rusiyanın türk və digər müsəlman xalqlarının milli-mədəni səylərinə əsaslanan demokratik partiya" elan etdi.  

1921-ci ildə - Görkəmli bəstəkar Cahangir Şirgəşt oğlu Cahangirov (1921-1992) anadan olmuşdur. Azərbaycan musiqisinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə 1950-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1959-cu ildə “Azərbaycan SSR-in Əməkdar incəsənət xadimi”, 1963-cü ildə isə “Azərbaycan SSR-in Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, 1978-ci ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və bir sıra medallarla təltif edilmişdir.

1923-cü ildə - Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Rəyasət Heyəti istər dağlıq, istərsə də düzən Qarabağı bir inzibati vahid saymağı zəruri bildi və Əli Heydər Qarayevin sədrliyi ilə komissiyaya tapşırdı ki, bu məsələni ətraflı işləyib hazırlasın və AK(b)P MK Rəyasət Heyətinin təsdiqinə versin. 

1969-cu ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Vüqar Tofiq oğlu Hüseynov (1969-1991) Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndində dünyaya göz açmışdır.

1971-ci ildə - Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə respublikamızda ilk hərbi tədris müəssisəsinin - Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin təşkil olunması barədə qərar qəbul olunub. 1973-cü ildə fəaliyyətə başlayan hərbi məktəb Azərbaycanda milli zabit kadrların hazırlanmasında müstəsna rol oynamışdır. Vaxtilə bu məktəbin müdavimləri olmuş şəxslər indi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli zabit heyətinin əsasını təşkil edirlər.

1992-ci ildə - Azərbaycanla Estoniya (ölkəmizin müstəqilliyini 1992-ci il fevralın 20-də tanıyıb) arasında diplomatik münasibətlər qurulub.

1997-ci ildə - ABŞ-ın Denver şəhərində keçirilən "Böyük 8-lik" sammitində ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri Bill Klinton, Boris Yeltsin və Jak Şirak Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə birgə bəyanat veriblər. Hər üç ölkə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri olaraq vasitəçilik səylərinı fəallaşdırmaq niyyətini ifadə ediblər. Bu arada vasitəçilər "paket həll" planını tərəflərə təqdim etmişdilər, "Denver bəyanatı"ndan sonra "mərhələli həll" layihəsi hazırlandı. Lakin Ermənistan hər iki layihədən imtina etdi.

1999-cu ildə - Biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, zoologiya, paleontologiya sahəsində tanınmış alim, paleontoloq (1929-1999) Dəmir Vahid oğlu Hacıyev vəfat etmişdir. 

2000-ci ildə - 4 dekabr tarixində BMT Baş Assambleyası tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə BMT tərəfindən bu gün Ümumdünya Qaçqınlar Günü kimi müəyyən edilmişdir. 

2006-cı ildə - Azərbaycan prezidentinin sərəncamı (12 iyun 2006) ilə Azərbaycanda ilk dəfə qaz təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı günü qeyd olunub. Prezident respublikada qaz təsərrüfatının yaradılmasının 70 illiyi münasibətilə bu barədə sərəncam imzalamışdı.