"30 İYUL" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "30 İyul" tariximizdə
710    
29/07/2017

1435-ci ildə - Təbriz yaxınlığında Qaraqoyunlu hökmdarı İsgəndərin qoşunları ilə Teymurilər hökmdarı Şahrux və Şirvanşahın birləşmiş qüvvələri arasında döyüş olub. Döyüş Qaraqoyunlu qoşunlarının məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Atası Qara Yusifin ölümündən sonra taxta çıxan İsgəndər Qaraqoyunlu dövlətinin ərazisini genişləndirmək üçün bir neçə dəfə Şirvana hücumlar etsə də, istəyinə nail olmamışdı. Ondan sonra hakimiyyətə gələn Cahan şahın dönəmində Qaraqoyunlu dövləti indiki İran və İraqın böyük hissəsində hakim oldu.

1744-cü ildə - Nadir şah Əfşar Orta Asiya və Hindistan zəfərlərindən sonra Osmanlı üzərinə yürüş edib. Lakin Nadir şahın Qarsı ələ keçirmək cəhdi uğursuz olub. Bu arada Azərbaycanın şimalında Nadir şah əleyhinə üsyanlar başlamışdı və 1744-cü ildə birinci olaraq Şəkidə Hacı Çələbinin başçılığı ilə müstəqil xanlıq yarandı.

1896-cı ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri Ağacəfər Məşədi Cəfər oğlu Əbdürrəhmanov Şamaxıda anadan olub. 

1918-ci ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə rus işğalından (1805) sonra Gəncə şəhərinə verilmiş Yelizavetpol adı ləğv olunub, şəhərin tarixi adı bərpa olunub. Hökumətin qərarı ilə çar Rusiyası dövründə Karyagin adı verilmiş Cəbrayıl qəzasının da tarixi adı bərpa edilib. 1930-cu illərdə Gəncənin adı yenidən dəyişdirildi (Kirovabad), 1989-cu ildə təkrar tarixi adı özünə qaytarıldı.   

1918-ci ildə - Bu ilin naviqasiyasının açıldığı gündən iyulun 30-dək Bakıdan Həştərxana 3948 pud neft məhsulları göndərilmişdi. Bu cür talançılığın qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti neft məhsulların istehsalı və daşınması üzərində 1919-cu il 26 may tarixli qərarı ilə ciddi nəzarət yaratdı. Qərara əsasən dənizlə Həştərxana olan yol bağlanmışdı. 

1923-cü ildə - Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Partiyasının Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağın muxtariyyətinin konkret məsələlərini müzakirə edərək, yeni qəzaların (o cümlədən də Cəbrayıl və Ağdam qəzalarının) sərhədlərini təsdiqləyərək qərara aldı ki, Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarları Soveti muxtar vilayətin yaranması və yeni qəzaların təşkili ilə bağlı bütün tədbirləri dərhal həyata keçirsin. Rəyasət Heyəti ilk növbədə Dağlıq Qarabağa, yeni qəzalara kreditlər ayrılmasının zəruri olduğunu göstərdi. 

1956-cı ildə - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsini almış professor Adilə Niyazi qızı Yusifova Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi Fəxrəddin Musa oğlu Musayev (1957-1992) Türkmənistan Respublikasının Bayraməli şəhərində anadan olmuşdur. 

1962-cu ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi Nadir Alış oğlu Əliyev (1962-1993) Ağdam rayonunun Əliağalı kəndində doğulmuşdur.

1969-cu ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aqil Səməd oğlu Məmmədov (1969-1992) Qubadlı rayonunda dünyaya göz açmışdır. Təhsil aldığı 2 saylı orta məktəb onun adını daşıyır. Hazırda həmin məktəb Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərir. Qubadlıda və Gəncədə adına küçə var.