"27 SENTYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "27 Sentyabr" tariximizdə
597    
27/09/2017

1534-cü ildə - Sultan I Süleymanın başçılıq etdiyi Osmanlı ordusunun Azərbaycan torpaqlarına birinci yürüşü olub. Osmanlı qüvvələri ilk mərhələdə Səfəvi qoşunlarını məğlub edərək Cənubi Azərbaycanın bir hissəsini, o cümlədən Təbrizi ələ keçiriblər. Lakin yerli əhalinin müqaviməti, eləcə də qışın sərt keçməsi və ərzaq çatışmazlığı Osmanlı qoşunlarını geri dönməyə məcbur edib. Bunun ardınca 1535-ci ildə sultan I Süleyman Azərbaycan üzərinə ikinci yürüşə başladı. Amma bu dəfə də Osmanlı qoşunları ələ keçirdikləri ərazilərdə duruş gətirə bilməyərək geri qayıtmalı oldular.

1911-ci ildə - Akademik Ələkbər Məmməd oğlu Quliyev (1911-1983) Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. Uzun illər Genetika və Seleksiya İnstitutunun elmi məcmuəsinin, AKTİ, Gəncə Pedaqoji İnstitutunun elmi yazarları məcmuələrinin redaktoru, redaktor müavini, Azərbaycan EA-nın Xəbərlər bölməsində redaksiya heyətinin üzvü, Azərbaycan Genetiklər və Seleksiyaçılar Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur. Onun yerli və xarici mətbuatda 250-yə qədər elmi əsəri, o cümlədən 14 kitabı, 11 monoqrafiyası çap edilmişdir. 

1958-ci ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Pəhlivan Əhliman oğlu Fərzəliyev (1958-1992) Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda kəndində doğulmuşdur.

1958-ci ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mədət Qəzənfər oğlu Quliyev Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1958-ci ildə - Elbrus Hacı oğlu Allahverdiyev (1958-1993) Gəncə şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.

1977-ci ildə - Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqın üzvü, şair, pedaqoq, tərcüməçi, publisist Əhməd Səttar oğlu Cəmilzadə (Əhməd Cəmil) (1913-1977) Bakıda vəfat etmişdir. Rus, gürcü, Ukrayna, erməni, özbək, belorus, tacik və s. dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümələr etmişdir. Xidmətlərinə görə iki dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni, Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı və medallarla təltif olunmuşdur.

1982-ci ildə - Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi,texnika elmləri doktoru, professor Məcid Əhəd oğlu Mərdanov (1913-1982) vəfat etmişdir. Elmin inkişafındakı roluna və yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması sahəsindəki xidmətlərinə görə M.Ə.Mərdanov, Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar elm xadimi" adına layiq görülmüşdür. Onun əməyi yüksək qiymətləndirilərək "Şərəf nişanı" və "Böyük Vətən müharibəsinin II dərəcəli ordeni" və bir çox medallarla təltif olunmuşdur.

1991-ci ildə - Azərbaycanda Kommunist Partiyasının ardınca kommunist gənclər təşkilatının - komsomolun fəaliyytinə də xitam verilib. Ümumittifaq Kommunist Gənclər İttifaqının Moskvada keçirilmiş 22-ci fövqəladə qurultayda özünü buraxması barədə qərar qəbul etməsindən sonra bütün müttəfiq respublikalarda, o cümlədən Azərbaycanda komsomol təşkilatları ləğv olunub.

1994-cü ildə - BMT Baş Assambleyasının 49-cu sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorkda səfərdə olan prezident Heydər Əliyev ABŞ prezidenti Bill Klintonla görüşüb. Klinton "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması münasibətilə Azərbaycan prezidentini təbrik edib. Azərbaycan rəhbəri ilk dəfə olaraq ABŞ rəhbərinə Qarabağ problemi barədə müfəssəl məlumat verib. Həmin gün Nyu-Yorkda ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndəliyinin başçısı Madlen Olbraytın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüş olub.