TARIXƏ DAIR 10 ELEKTRON KITAB - 1-CI HISSƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > Tarixə dair 10 elektron kitab - 1-ci hissə
268    
05/12/2018

Sizlərə tarixə dair elektron kitabları təqdim edirik. Bu kitablarla maraqlananlar onları münasib qiymətə əldə edə bilərlər. Kitabların qiyməti adları qarşısında yazılıb. Bu kitablarla maraqlanırsınızsa lib.az@mail.ru ünvanına, yaxud da facebook səhifəmizə yaza bilərsiniz. Əlavə olaraq da tarixə dair axtarıb tapa bilmədiyiniz elektron kitab olarsa onu da sizin üçün münasib qiymətə təşkil edə bilərik. 

1. Mahir Abdullayev. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr II hissə. 1945-2000-ci illər). Dərslik. Bakı: Mütərcim, 2000, 344 s. - 6 AZN

Kitab ali məktəblər üçün dərs vəsaiti olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdə 1945-2000-cü illərdə beynəlxalq münasibətlər tarixi xronoloji ardıcıllıqla və problemlər üzrə izah edilir. Tədris proqramına uyğun olaraq yazılmış kitab təkcə ali məktəblə bağlı olan şəxslər üçün deyil, eyni zamanda beynəlxalq münasibətlər tarixi ilə maraqlananlar üçün əhəmiyyətlidir.

2. Cahangir Hüseyn Afşar. Azerbaycan Nadir Afşar Devleti. Çeviri Cumhur Turan. İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları. 2015, 400 s.  - 8 AZN

Hukuk bilimleri üzere felsefe doktoru, Cihangir Hüseyin Afşar “Azerbaycan Nadir Avşar devleti” kitabında, Doğunun sonuncu fatihi Nadir Şah Afşarın hayatı, Azerbaycanın ve İranın büyük bir bölümünü işgal etmiş Osmanlılara və Afganlılara karşı yönettiği savaşları, nihayet, şahlık tahtına oturması ve diğer uygulamalı faaliyyetlerini çok sayıda tarihi belgeler esasında araştırarak okuyuculara ulaştırmıştır.

Yazar bu değerli kitapta Azerbaycan Afşar devletinin kurucusu Nadir şah Afşarın kişisel yaşamını, bir devlet adamı olarak dış ve iç siyasetini, başkomutanlık maharetini, askeri seferlerini, ordu kuruculuğunu, deniz harp donanması yaratma girişini, Müslüman Türk dünyasını parçalayan, zayıflatan Şii-Sünni ayrımının ortadan kaldırılmasını, devletlerinin ve imparatorluklarının 4 bin yıllık tarihini kaynaklar temelinde kaleme alarak Doğunun bu sonuncu fatihinin tarihteki yerini ve rölünü olduğu gibi yazmağa çaba göstermiştir. Kitaba Baküdeki Milli İlimler Akademisinin Elyazmaları Enstitütüsünde korunan Nadir Şahın 28 mektupu ayrıca İstanbul devlet arşivi müdürlüğünde korunan 18 mektupu da Diplomatik yazışmalar bölümü açılarak ilave edilmiştir.

3. Aküzüm Feyzi. M.Emin Resulzadeye göre Çeşitli Cepheleriyle Azerbaycan İstiklala Mücadilesi. Ankara, 1977, 21 s.  - 2 AZN

M.Emin Resulzadenin ölüm yıldönümü münasebetiyle, Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen anma töreninde yapılan konuşma.

4. Aleksidze Zaza. Qafqaz Albanları dilləndilər. Artanuci nəşriyyatı, 2003, 130 s.  - 6 AZN

Zaza Aleksidze alban əlifbasının hələ 1937-ci ildə onun müəllimi İlya Abuladze tərəfindən Yerevanda aşkar edildiyini, sonra məşhur akademik Akaki Şanidzenin də bununla məşğul olduğunu söyləyir. Lakin özünün Sinay dağındakı kəşfinin daha mükəmməl və əhatəli olduğuna diqqət çəkir.

5. Armağan Mustafa. Avrupanın 50 böyük yalanı. İstanbul. 2013, 320 s. - 6 AZN

Mustafa Armağan, Osmanlı tarihi ve yakın tarih üzerine kaleme aldığı bir düzine kitaptan sonra bu defa projektörünü Avrupa tarihinin karanlık bölgelerine tutuyor. Bu çalışmayla yalnız Avrupa tarihinin bilinmeyenleri ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi yüzümüzün de bir kısmının aydınlandığını fark ediyorsunuz. Eşitsiz olarak, adeta bir ast-üst ilişkisi içinde kurgulanan Osmanlı ve Avrupa tarihleri, olmaları gereken eşit konuma yerleştiriliyor. Türk aydınının 1,5 asırdır peşinde koştuğu ‘Avrupa mucizesi’ yalanı, farklı ve şaşırıcı yönleriyle bu kitapta birer birer deşifre edilip ortaya konuluyor. İlginizi çekeceğine inandığımız başlıklardan bir kısmını tadımlık olarak şöyle bir hatırlamaya ne dersiniz? - Florence Nightingale’in İngiltere’de ölüm meleği olarak tanındığını, - Galile’nin kiliseye karşı çıkmış bir bilim kahramanı olmadığını, - Magna Carta’nın Avrupa tarihinde ileri değil, geri bir adım olduğunu, - Hitler’in aslında Avrupa’yı işgal planı olmadığını, - Einstein’ın son yıllarında beyninin yavaşladığını, - İlk feministlerin fabrikalardaki kadınları evlerine kapatma için kampanyalar düzenlediklerini, - Don Kişot’ta Endülüslü Müslümanlarla ilgili şifreler bulunduğunu, - Kopernik ve Kepler’in güneşe tapanlar tarikatından olduklarını, - Rönesans insanlarının Ortaçağ’daki atalarından daha pis yaşadıklarını, - Haritaların emperyalizmin sözcülüğünü yaptığını, biliyor muydunuz? Bunlar ve bunlardan başka Avrupa’nın büyük yalanlarını, Mustafa Armağan’ın hakikaten büyük emek mahsulü Avrupa’nın 50 Büyük Yalanı’ndan okuyacak ve her satırında eminiz ki, şaşıracaksınız. Yazarın amacı da bu zaten: Düşünmek, şaşırmakla başlar ona göre. Mustafa Armağan’a göre Osmanlı tarihini de hakkıyla anlayabilmek için Avrupa tarihinin gerçeklerini bilmek gerekir. Osmanlı ve yakın tarih üzerine yazdığı ufuk açıcı kitaplarından sonra Armağan’la Avrupa tarihinin bilinmeyenlerine doğru nefes nefese bir yolculuğa hoş geldiniz.

6. Atmaca Tayfun. Yirminci yüzyılın sonunda Azerbaycan ve Türkiye münasebetleri. 1993-1998. Ankara. 1999, 337 s. - 6 AZN

Bu çalışmada, 1993 yılında bağımsızlığını elde eden genç Azerbaycan Devletinin Türkiye Devleti ile olan münasibetleri geniş hatları ile ele alınmış olup, Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucunda varılan en önemli nokta, problemi bir noktada bulunan Azerbaycanın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi çalkantılar nedeniyle, başta Türkiye olmak üzere diğer Türk Cümhuriyetleri ile devamlı olarak yakın ilişkilerde bulunması ve bu münasebetleri sağlam temellere oturtmak için yeni projeler üretmesinin gereği ve önemi tespit edilmiştir.

7. AXC-nin milli siyasəti. Bakı: Qartal, 1998, 200 s. - 5 AZN

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibəti ilə hazırlanmış bu kitabı əsasən Cümhuriyyətin milli siyasətini, dövlət quruculuğu məsələlərini, 23 aylıq bir dövrdə xalqımızın ilk demokratik dövlət qurumun ictimai-siyasi fəaliyyətinin bir sıra maraqlı səhifələrini əhatə edən araşdırmalar daxil edilmişdir.

8. Axundov Fuad. Savadlı millətin təməli-savadlı qadın. H.Z.Tağıyevin Bakıdakı qız məktəbi. 2007, 169 s. - 5 AZN

Bu əsər unikal bir hadisəyə - İslam dünyasında müsəlman qızlar üçün ilk kübar məktəbin təsis edilməsinə həsr olunmuşdur. 1901-ci ildə görkəmli neft sənayeçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən əsası qoyulan bu məktəb neft sərvətləri qismində qara qızılın və ən vacibi isə savadlı ana kapitalına çevrilməsinin əyani təzahürdür. Məktəbin banisi bu təhsil ocağının təsis olunmasına “müsəlman qızların öz əsas insan hüquqlarını dərk etmələrinin” yeganə yolu kimi baxırdı və çox maraqlıdır ki, bu cür baxışlar hələ BMT-nin təsis olunmasından və insan hüquqları sahəsində əsas beynəlxalq sənədlərin qəbul olunmasından yarım əsr əvvələ aid idi.

Təsadüfi deyil ki, məhz Tağıyev məktəbi H.Z.Tağıyev ideyalarını davam etdirən xeyli sayda böyük azərbaycanlı maarifçi qadınlar, müəllimələr və sonralar görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirən analar bəxş etmişdir. Məhz bu ideyalar bu gün müstəqil Azərbaycanın davamlı inkişafını və sivilizasiyalı gələcəyinə zəmin yaradır.

9. Azerbaycan belgelerinde ermeni sorunu. (1918-1920)  Ankara. 2001, 682 s. - 15 AZN

Bu defa, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan Milli Arşivi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Arşivlerarası İşbirliği Protokolü” sonucu Azerbaycan Milli Arşivi nden elde edilen Ermeni sorunu ile ilgili belgeler yayınlanmaktadır. Azerbaycan Milli Arşivi'nde yer alan büyük çoğunluğu Rusça olan belgeler incelendiği zaman görülecektir ki, Ermeni Komiteleri sadece Osmanlı devleti sınırları içerisindeki insanlarımıza değil, 1918-1920 yılları arasında Azerbaycan Türkleri'ne de büyük soykırımlar yapmışlardır. Yayınlanan belgelerle, tarihi gerçekler önyargılı yaklaşımlardan uzak, bilimsel açıdan orijinal kaynaklarla ortaya konmaktadır.

10. Azərbaycan təyyarəçiləri Böyük vətən Müharibəsi illərində. Bakı. 2015, 87 s. - 5 AZN

Azərbaycan Mülki Aviasiya Muzeyinde hazırlanmış bu kataloq faşizm üzərində qələbənin 70 illik yubileyinə həsr edilmişdir. Kataloqda Böyük Vətən Müharibəsində iştirak etmiş, qəhrəmancasına vuruşaraq şərəfli döyüş yolu keçmiş Azərbaycan aviatorları, həmçinin müharibə dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş aviasiya zavodları, Qələbənin qazanılmasında mühüm rol oynamış Bakı nefti, müharibə dövründə görkəmli alim Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə azərbaycanlı alimlərin ixtira etdiyi yüksək oktanlı aviasiya yanacağı, bakının hava hücumundan müdafiəsi haqqında maraqlı məlumatlar yer almışdır.