TARIXƏ DAIR 5 ELEKTRON KITAB - 2-CI HISSƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > Tarixə dair 5 elektron kitab - 2-ci hissə
175    
17/12/2018

Bu dəfə sizlərə tariximizə dair maraqlı mənbələrin elektron variantını təklif edirik. Bu mənbələr müxtəlif dövrlərə aiddir. 

1. Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri (8 AZN) - 1727-ci ildə hazırlanan «Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri»ndə Gəncə-Qarabağ əyalətinin kəndlərində nə qədər adamın yaşadığını, onların adı, milli və dini mənsubiyyəti göstərilirdi. 2000-ci ildə Bakıda "Şuşa" nəşriyyatında Hüsaməddin Məmmədov Qaramanlının tərcümə və qeydləri ilə nəşr olunub.

2. Adil xan Ziyadxanov. Avropada üç aylıq səyahətim. 1909 (6 AZN) - Görkəmli dövlət xadimi, alim, diplomat olan Adil xan Ziyadxanov 1908-də Şərqi və Qərbi Avropa ölkələrinə səyahət edib və gördüklərini "Avropada üç aylıq bir səyahətim" adıyla Gəncədə köhnə əlifba ilə  nəşr etdirib. Əsərin müqəddiməsində müəllif belə yazırdı: "Bu səyahətnaməni türk dilində müxtəsərcə yazdım. Çünki Avropa bir böyük elm və mədəniyyət dəryası olmağına görə üç ay müddətində olan bir səyahətdə bundan artıq yazmağı mümkün edə bilmədim. Avropadan çox məlumat almaq istəyən adamın illərlə Avropanı gəzib dolanmağı lazımdır."

3. Ubeydulin. Ə. 10 il içərisində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı. Bakı. 1930 (latın əlifbasında) - 5 AZN 

4. Rəsulzadə M.Ə. Mühafizəkar və ya sosialist-mühafizəkar partiyaların tənqidi. B. 1910. (kiril əlifbası ilə) - 5 AZN Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu əsərində yazırdı: "İnsanlar müxtəlif əşya və alətlərlə xüsusi mülkiyyət əldə etdiyi, mən-sən münasibətinin bəşəriyyətin hərəkətverici qüvvəsinə çevrildiyi gündən etibarən bir-birilə mübarizə aparmış və hakimiyyət həmişə güclülərin əlində olmuşdur. Bir qayda olaraq insan ayağının dəydiyi hər bir yerdə qətl-qarət, hücum və təcavüzlər baş vermişdir. Bəşər tarixinə ötəri nəzər saldıqda ibtidai bəşərin müxtəlif qəbilələri arasında həmişə toqquşmalar, vuruşmalar, təcavüzlərin olduğunu və heç vaxt ara vermədiyinin şahidi olaraq. Mədəniyyət dövrü adlanan bu dövrdə də dünya "akil və məkul", yəni "yeyən" və "yeyilən" qanununun hökmündən yaxasını qurtara bilməmişdir. Müharibə və müdafiə alətlərinin hələ təkmilləşməmiş olduğu ibtidai bəşər dövründə insanların təbii qüvvəsi və fiziki gücünə böyük əhəmiyyət verilirdi. Qəbilələr içərisində hündür, qamətli və güclü adamlar qalib gələrək köçəri həyatın tədrici təkamülü nəticəsində həmin qəbilə və ya tayfanın "atalıq" məqamına nail olurdu. Beləliklə də o, ibtidai icmanın bütün fərdlərini öz nüfuzuna tabe edir və öz əmrinin qəti surətdə icra olunmasını onlardan tələb edirdi."

5. Yenisey G. İranda etnosiyasi hərəkatlar. (1922-2004). Bakı, 2009. (5 AZN) - Bu kitabda XX əsrdə İranda baş vermiş etnosiyasi hərəkatlar araşdırılmışdır. 3 fərqli dövrdə - 1922-1930, 1945-1946, 1978-1980-ci illərdə cərəyan edən etnosiyasi hərəkatlar müqayisəli şəkildə tədqiq edilmiş, bu hərəkatların etno-siyasi mobiliziyasını təmin edən qaynaqlar mikro və makro səviyyədə incələnmişdir.