TARIXƏ DAIR ELEKTRON KITABLAR - 4-CÜ HISSƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > Tarixə dair elektron kitablar - 4-cü hissə
187    
24/02/2019

1. Matenadaranın fars dilli sənədləri - fərmanlar 2 cilddə (rusca) - 40 AZN (cildlərdən yalnız birini istəsəniz 25 azn)

Matenadaranın farsdilli sənədləri adlı toplu Səfəvilər dövrünə dair fərmanları özündə ehtiva edir. Birinci cild XV-XVI əsrlərə, ikinci cild isə 1601-1650-ci illərə aid fərmanlardan ibarətdir.  

  • Персидские документы Матенадарана. Т. I. Указы, вып. I. (XV-XVI вв) . Сост.А.Д. Папазян, Ереван: АН Арм. ССР,1956, 295 с.
  • Персидские документы Матенадарана. Т. I. Указы, вып. II (1601-1650). Сост.А.Д. Папазян, Ереван: АН Арм. ССР, 1959, 593 с.

2. Karmelitlər Xronikası  -  2 cilddə (ingiliscə) - 40 AZN (cildlərdən yalnız birini istəsəniz 25 azn)

1608-ci ildən 1752-ci ilə qədər İsfahanda fəaliyyət göstərmiş olan Karmelitlər missiyasının bu xronikası tariximizə dair dəyərli mənbədir. 

  • A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries. In two volumes.