TARIXƏ DAIR ELEKTRON KITABLAR - 5-CI HISSƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > Tarixə dair elektron kitablar - 5-ci hissə
172    
03/03/2019

​​​Aşağıdakı kitabların elektron versiyasını bizdən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. 

 1. Nikbin faciə: Qanlı Yanvar düşüncələri /Q. Y. Əbdülsəlimzadə. 2002, 136 s.
 2. Qafqaz islam ordusu Neftçalada: 1918-ci il /Hacı Azər Əbilov. 1999, 43 s.
 3. Ədalət Aliyə. Şəhid ömrü yaşayanlar/Aliyə Ədalət; Red.: N.Cəfərov; Ön söz: M.Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006, 270 s.
 4. Əfəndiyev Sabir Tahir oğlu. Şəki Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti illərində: 1918-1920-ci illər/S.Əfənduyev; Red.: Mürsəl Cavad.- Bakı: 2003.- 32 s.
 5. Əfəndizadə Rəşid bəy İsmayıl oğlu. Şəki vilayətində kümdarlıq peşəsinin tarixi ipəkçilik sənayesi və ticarəti haqqında/Rəşid bəy Əfəndizadə;Tərtibçi və şərhlərin müəllifi. Ə.Tahirzadə; Elmi red.: Z.Əlizadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki Regional Elm Mərkəzi.- Bakı: Nafta-press, 2006, 124 s.
 6. Qaçqın və məcburi köçkünlər: hüquqlar və problemlər/Ə. Əhməd; Red. Ş. Bünyadova; Demokratik Dəyərləri Müdafiə Fondu. Bakı: Qanun, 2007, 152 s.
 7. Əhməd Vüqar. Şeyx Məhəmməd Xiyabani: [həyatı, mühiti və ədəbi fəaliyyəti] /V.M.Əhməd; elmi red. T.Əhmədov; ön söz müəl. və rəyçi. E.Quliyev.- Bakı: Müəllim, 2010.- 139, [1] s.
 8. Soykökümüz, Milli-mənəvi mədəniyyətimiz, tariximiz...: [monoqrafiya] /S. Əhmədli ; layihənin rəhbəri X. Rza. 2015, 511 s.
 9. Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü/E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 1. Sənədlər və materiallar. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 319, [3] s.
 10. Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü/E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 2 Etnik təmizləmə, soyqırımı, terror, işğal. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 403, [5] s.
 11. Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü/E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 3. Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 365, [3] s.
 12. Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika: (1987-2011): [ensiklopedik nəşr] E.İ.Əhmədov; elmi red. Ə.Həsənov; məsləhətçi B.Səfərov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Azərb. Resp. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması" İctimai Birliyi.- B.: LetterpressNE, 2012.- 910, [2] s.
 13. Gəncənin tarix yaddaşı/Fərrux Əhmədov; Naşir: Qəşəm İsabəyli; Rəssam: Vidadi əhmədov; Üz qabığının rəssamı: Ədalət. Bakı: Şirvannəşr, 1998, 198 s.
 14. Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Xatirələrim və ya nəslimizin şəcərəsi. H.Əhmədov; red. İ.Bayramov, H.Bayramoğlu.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2003.- 144 s. xəritə, cədv, şək.
 15. Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Nəsirəddin Tusi: (1201-1274) /H.Əhmədov; Red.: F.A.Rüstəmov; ABU.- B.:2001.-52 s.
 16. Əhmədov Həsən. Tarixi prosesin izahında konseptual alternativlər / H.Əhmədov; Elmi red.:V.Ə.Paşayev, X.H.Orucov.- B.: Elm, 2004.- 269 səh.
 17. Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. Birinci şəxs: Prezidentin portret cizgiləri. /Q.Əhmədov; burax. məs. Q.Əliyev; red. B.Bayramov. I kitab.- B.: Dünya, 1997.- 208 s. portr., fotoşək
 18. Qədim Beyləqan/Q. Əhmədov; Red.: E. Fərəcov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı, 1997, 144 s.
 19. Mənim Beyləqanım/Qəni Əhmədov; Red. S. Nəzərli; Rəssam. R. Sadıqzadə. Bakı, 1995, 30 s.
 20. Əhmədov Ramiz Haşım oğlu. Mir Cəfər Bağırov/R.H.Əhmədov; red. X.Əhmədov, Ə.Mustafayev, A. Quliyev; bədii tərt. və burax. məs. Mir Nazim Mir Cəfərzadə.- B.: Nurlan, 2004.- 520 s.: şək., 21 sm.
 21. Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr silahları: Arxeoloji materiallar əsasında/S.Ə.Əhmədov, E.B.Cəfərova; Elmi red.: T.M. Dostiyev.- Bakı: Elm, 2005.- 154 s.
 22. Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanov [İzomaterial]: [fotokitab] /T.Əhmədov; red. V.Məmmədov; rəssamı E.Haşımov.- B.: İşıq, 1977.- 32, [1] s., [153] s.
 23. Yalanlar, yalanlar, bir daha yalanlar .: Türklərə qarşı erməni uydurmaları və iddiaları /Məsud Əxtar Şeyx; ingilis dilindən tərcümə ed. B. Seyfəddin oğlu; tərc. red. E. Mədətli; [ön söz müəl. Y. Mahmudov]. Bakı, 2008, 252 s.
 24. Salam, cənab polkovnik /R.Əkbər; Red.: S.Kəlbixanlı. Bakı, 2001, 180 s.

Bizimlə whatsApp əlaqə: +99477-470-00-39

Qeyd edək ki, ödənişlər distans formada edilir. Bunun üçün portmanat vasitəsi ilə +99477-470-00-39 nömrəsinə ödəniş edib seçdiyiniz kitabları bizdən wetransfer.com, google drive vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz. 
portmanat hesabına e-manat-dan necə ödəniş edək: bələdçi video üçün bu yazının üzərinə klikləyin
portmanat hesabına milliön-dən necə ödəniş edək:  bələdçi video üçün bu yazının üzərinə klikləyin