TARIXƏ DAIR ELEKTRON KITABLAR - 6-CI HISSƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > Tarixə dair elektron kitablar - 6-cı hissə
206    
04/03/2019

​​​Aşağıdakı kitabların elektron versiyasını bizdən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. 

  1. Əzizoğlu Həsən. Türklüyümüz/Həsən Əzizoğlu; Ön söz müəl. N.Cəfərov; Red. S.Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 224 s.; 20 sm.
  2. Əzizov Türyan Əziz oğlu. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.-Bakı: Zaman , 1997
  3. Əziz Boran. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri/B.Əziz; Elmi red. M.Q.Abdullayev; Red. Ə.Ağalarov Rəyçi. F.F.İbrahimli və b.- B.: Azərnəşr, 2008.- 224 s.
  4. Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Adın tarixi, tarixin adı: paleotoponimlər: dərs vəsaiti /N.Əsgərov; elmi red. N.Xudiyev; rəyçilər. Ə.Tanrıverdi, N.Məmmədov, R.Eyvazova, K.Bəşirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ADPU.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 279, [1] s.
  5. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında/N. A. Əliyeva; elmi red. və ön sözün müəl. Y. Mahmudov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. Bakı: Turxan NPB, 2014. 145, [2] s. 
  6. Əsədov Nazir Nəbi oğlu. Azərbaycanın Asiya və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri: Qədim dövrdən XIX əsrə qədər: Dərs vəsaiti /N.N. Əsədov; Elmi red. S.A. Məmmədov; Rəyçilər. E. Hacıyev, E. Məmmədova.- B.: 2006.-152 s.
  7. Əlizadə Orxan Tofiq oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Osmanlı-Səfəvi münasibətləri/O.T.Əlizadə; elmi red. A.İbrahimova.- B.: Elm, 2009.- 208 s.
  8. Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Erməni xəyanəti: Qarabağ, Zəngəzur, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarında erməni cinayətləri (1918-1920-ci illər) /Teymur Əhmədov; Red. S.Quliyev; Ön söz. A.Paşayev.- Bakı: Nurlar, 2008.- 96 s., fotoşək.; 21 sm.
  9. Əbdüllətif Əfəndi. Şəki xanlarının ixtisar üzrə tarixi/Əbdüllətif Əfəndi; tərc. ed. A.H.Dadaşov; ön söz. N.N.Aşmarin.- Bakı: Azərbaycanı Tədqiq və Tətöbbö Cəmiyyəti, 1926.- 26 s. (ƏBCƏDLƏ)
  10. Əfəndiyev Rəşid bəy. Nuxa qəzasında olan asar ətiqələr haqqında/R.Əfəndiyev.- B.: [s.n.], 1928.- 24 s.

Bizimlə whatsApp əlaqə: +99477-470-00-39

Qeyd edək ki, ödənişlər distans formada edilir. Bunun üçün portmanat vasitəsi ilə +99477-470-00-39 nömrəsinə ödəniş edib seçdiyiniz kitabları bizdən wetransfer.com, google drive vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz. 

portmanat hesabına e-manat-dan necə ödəniş edək: bələdçi video üçün bu yazının üzərinə klikləyin

portmanat hesabına milliön-dən necə ödəniş edək:  bələdçi video üçün bu yazının üzərinə klikləyin