“16 FEVRAL” TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > “16 Fevral” tariximizdə
555    
15/02/2017

1906-cı ildə - Əməkdar elm xadimi, geoloq, professor Şamil Əbdür-rəhim oğlu Əzizbəyov (1906-1976) Aşqabad şəhərində anadan olmuşdur. 

1916-ci ildə - I Dünya müharibəsi gedişində Qafqaz cəbhəsində hücumu (1915-ci ilin dekabrından) davam etdirən çar Rusiyasının qoşunları Osmanlının Ərzurum bölgəsini işğal ediblər. Rusiya buna qədər Osmanlının Qars və Ərdəhan bölgələrinə də nəzarət edirdi (Osmanlı bu əraziləri 1877-1878-ci illər müharibəsində itirmişdi) və Ərzurumun işğalı ilə bölgədəki erməni qüvvələri özlərini daha da arxalı hiss etməyə və türk əhalisinə (o cümlədən azərbaycanlı türklərə) qarşı hücumları genişləndirməyə başladılar. Osman-lı 1918-ci ildə hər üç bölgəni Rusiyadan geri ala bildi.

1916-cı ildə - Azərbaycanın görkəmli sənətşünas-alimi, memar, akademik, Azərbaycan SSR əməkdar inşaatçısı Əbdülvahab Salamzadə (1916 – 1983) Şamaxıda doğulub.

1918-ci ildə – Qəzəlxan  şair, füzulişünas alim, tərcüməçi, tibb xidməti polkovniki, prezident təqaüdçüsü Qəni Hüseynqulu oğlu Hüseynov (Həkim Qəni) (1918-2008) Bakı şəhərində anadan olub.

1946-cı ildə - Azərbaycanın Güneyində Azərbaycan Milli hökuməti qısa fəaliyyəti ərzində mühüm əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirdi. "Xalisələrin bölünməsi haqqında qanun" və "Müsadirə haqqında qanun" qəbul etdi. Bu qanunlar əsasında dövlət kəndlərinin torpaqları və sular kəndlilər arasında əvəzsiz olaraq bölünməli, Milli hökumətə qarşı mübarizə edənlərin torpaqları kəndlilərə verilməli idi. 

1993-cü ildə - Azərbaycanla Sudan (ölkəmizin müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 28-də tanıyıb) arasında diplomatik münasibətlər yaradılıb.

2001-ci ildə - Azərbaycan BMT-nin "Təhlükəli (radioaktiv) tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyası"na (1989-cu il martın 22-də qəbul olunub) qoşulub.