ELANLAR VƏ YENI NƏŞRLƏR
Ana səhifə > Elanlar və yeni nəşrlər
Tariximizi öyrənmək üçün dəyərli mənbə
0
22/07/2018
Səfəvişünaslığa dəyərli töhfə
43
20/07/2018
Nizami və zərdüştilik mövzusunda ətraflı araşdırma
29
20/07/2018
Əfşarlar tarixinin az tədqiq olunmuş dövrü haqqında yeni nəşr
58
12/06/2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə dəyərli töhfə
46
12/06/2018
“Şimali Azərbaycanda İslam maarifçiliyi hərəkatı” adlı monoqrafiya nəşr olunub
98
07/06/2018
“1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” kitabı çapdan çıxıb
78
24/05/2018
“Real tarix və “Böyük Ermənistan” uydurması” gürcü dilində də çap olundu
95
21/05/2018
Azərbaycan SSR-nin kadr siyasəti ilə bağlı əsər çap olunub
84
17/05/2018
“Məmməd Əmin Rəsulzadə. Məktublar. Şəfibəyçilik” kitabı çapdan çıxıb
136
14/05/2018
Soyqırımın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək
31
25/04/2018
"İrəvan xanlığı" kitabı türk dilində də nəşr olunub
43
20/04/2018
Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr olunmuş V beynəlxalq elmi konfrans - ELAN
108
17/04/2018
Əlimərdan bəy Topçubaşovun kitabı çap olunub
105
05/04/2018
Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək
271
04/04/2018