ŞƏXSIYYƏTLƏR
Ana səhifə > Şəxsiyyətlər
İren Məlikova
1152
09/01/2017
Əbu Bəkr əl-Qütbi əl-Əhəri
1096
17/12/2016
Hafiz Əbru
1019
16/12/2016
Şərəfəddin Əli Yəzdi
966
04/12/2016
Oqtay Əbdülkərim oğlu Əfəndiyev
929
27/02/2018
Məmmədəli Xəlil oğlu Şərifli
922
11/01/2017
Xondəmir Qiyasəddin ibn Hümaməddin əl-Hüseyni
852
28/11/2016
Mirzə Məhəmməd Mehdi Kövkəbi Astarabadi
852
02/12/2016
Sədrəddin-Soltan İbrahim əl-Əmini
810
27/11/2016
Əbubəkr ət-Tihrani əl-İsfahani
774
02/12/2016
Mirxond Məhəmməd ibn Xondşah ibn Mahmud
739
29/11/2016
Budaq Qəzvini
714
15/12/2016