1500-1988-CI ILLƏRDƏ IRAN MÜHARIBƏDƏ
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > 1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
Müəllif Kaveh Farrokh
Nəşr olunduğu il 2011
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 489
Dil İngiliscə
Baxış sayı 1828
Yükləmə sayı 92
YÜKLƏ

1500-1988-CI ILLƏRDƏ IRAN MÜHARIBƏDƏ KİTABI HAQQINDA

Iranın hərb tarixi 2 dünya müharibəsini, xarici müdaxilələri, hökümət əleyhinə qiyamları, sərhəd münaqişələrini, inqilabları, son illərdə 8 illik İraq müharibəsini və İranın nüvə ölkəsi olmaq üçün axtarışları əhatə edir. Kaveh Fərrux Səfəvilər dövlətinin mövcud olduğu dövrdən başlayaraq 1988-ci ilə qədər baş verən hərbi əməliyyatlardan, onların səbəbləri və nəticələrindən ətraflı olaraq məlumat verir.