IZZƏDDIN IBN ƏL-ƏSIR. ƏL-KAMIL FI-T-TARIX (MÜKƏMMƏL TARIX)
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
Müəllif А. А. Мухаммаджонов
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 596
Dil Rusca
Baxış sayı 4056
Yükləmə sayı 527
YÜKLƏ

IZZƏDDIN IBN ƏL-ƏSIR. ƏL-KAMIL FI-T-TARIX (MÜKƏMMƏL TARIX) KİTABI HAQQINDA

Izzəddin ibn Əl-Əsirin Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix) əsəri müsəlman dünyasının tarixinə həsr olunub və islama qədərki dövrlərdən monqol işğallarına qədər olan dövrü əhatə edir.  Elmi baxımdan əsasən IX əsrdən XIII əsrin ortalarına qədər olan hadisələrin təsviri xüsusilə böyük maraq doğurur. Əsərdə Samanilər, Qaraxanilər, Səlcuqlar, Qəznəvilər, Qurilər, Xarəzmşahlar və Hülakilərlə bağlı dəyərli məlumatlar öz əksini tapmışdır