DİFAİ - XX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ ERMƏNI-AZƏRBAYCANLI MÜNAQIŞƏSININ ILKIN TARIXI ŞƏRTLƏRI VƏ SƏBƏBLƏRI
Ana səhifə > Yeni dövr > DİFAİ - XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri
Müəllif Eldar Əzizov
Nəşr olunduğu il 2009
Bölmə Yeni dövr
Səhifə sayı 364
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2378
Yükləmə sayı 185
YÜKLƏ

DİFAİ - XX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ ERMƏNI-AZƏRBAYCANLI MÜNAQIŞƏSININ ILKIN TARIXI ŞƏRTLƏRI VƏ SƏBƏBLƏRI KİTABI HAQQINDA

DİFAİ XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri, Eldar Əziz oglu Əzizovun bu kitabında erməni millətçi təşkilatlarının terrorçu fəaliyyətinə cavab olaraq Azərbaycanda ilk milli təşkilat “Difai” (Müdafiə) Partiyasının yaradılması və fəaliyyəti tarixi tədqiq edilir. Ən müxtəlif mənbələrdən cəlb edilmiş zəngin faktiki materialın təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında bu mövzunu ideoloji ehkamlardan və milli-subyektiv baxışlardan asılı olmadan işıqlandırmağa cəhd edilmişdir. Əsərdə “Difai”nin fəaliyyəti erməni-azərbaycanlı ziddiyyətlərinin yaranmasının ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri fonunda nəzərdən keçirilir. Çar Rusiyasının XVIII əsrin birinci rübündən başlayaraq Cənubi Qafqaza hərbi-siyasi ekspansiyası bu ziddiyyətlərin əsasını qoymuşdur. Həmin siyasətin həyata keçməsində erməni amilinə İmperiyanın regionda sosial dayağı, müsəlman dövlətləri olan Türkiyə və İrana qarşı mübarizədə isə xristian forpostu rolu ayrılırdı. Məhz bu siyasət nəticəsində XX əsrin əvvəlində erməni-аzərbaycanlı ziddiyyətləri kulminasiya nöqtəsinə çataraq, açıq qanlı qarşıdurmaya çevrilmişdir. Azərbaycanlı əhalinin erməni terrorundan qorunmasında “Difai” partiyasının rolunun obyektiv və əsaslandırılmış şəkildə işıqlandırılması zərurəti müasir dövrdə bu araşdırmanın əhəmiyyətini və aktuallığını şərtləndirir.