İRƏVAN XANLIĞI - RUSIYA IŞĞALI VƏ ERMƏNILƏRIN ŞIMALI AZƏRBAYCANA KÖÇÜRÜLMƏSI (1747-1828)
Ana səhifə > Yeni dövr > İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
Müəllif Yaqub Mahmudov
Nəşr olunduğu il 2010
Bölmə Yeni dövr
Səhifə sayı 620
Dil Rusca
Baxış sayı 1542
Yükləmə sayı 69
YÜKLƏ

İRƏVAN XANLIĞI - RUSIYA IŞĞALI VƏ ERMƏNILƏRIN ŞIMALI AZƏRBAYCANA KÖÇÜRÜLMƏSI (1747-1828) KİTABI HAQQINDA

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Cənubi Qafqazın tarixində mühüm rol oynamış Azərbaycan dövlətlərindən birindən — İrəvan xanlığından (1747-1828) bəhs olunur. Bu Azərbaycan dövləti XIX əsrin əvvəllərində yadelli işğalçılara qarşı qəhrəmancasına mübarizə aparmışdır. İrəvan xanlığının tarixi Azərbaycan xalqının minillər boyunca yaratdığı zəngin maddi və mənəvi mədəniyyət tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. İrəvan xanlığı XVIII əsrin ortalarında Nadir şah imperiyasının süqutundan sonra meydana gəlmiş Azərbaycan dövlətlərindən -xanlıqlarından biri idi. Hazırda Ermənistan Respublikasının yerləşdiyi ərazi yaxın keçmişdə — XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövləti olan İrəvan xanlığının torpaqları idi. Bu torpaqların ən qədim yerli əhalisi - aborigen sahibləri Azərbaycan türkləri idi. İrəvan xanlığının yarandığı ərazi ən qədim türk torpaqlarıdır. Azərbaycan xalqının formalaşmasında yaxından iştirak etmiş hürrilər, kimmerlər, iskitlər, saklar, hunlar və digər çoxsaylı oğuz və qıpçaq türkləri məhz bu regionda, xüsusilə Göyçə gölü ətrafındakı torpaqlarda yaşamış və özlərindən sonra zəngin tarixi-mədəni iz qoymuşlar.