SƏFƏVILƏRIN QAYIDIŞI
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Səfəvilərin Qayıdışı
Müəllif Əbdül-Əziz ibn Saleh əl-Mahmud
Nəşr olunduğu il 2012
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 46
Dil Rusca
Baxış sayı 1650
Yükləmə sayı 125
YÜKLƏ

SƏFƏVILƏRIN QAYIDIŞI KİTABI HAQQINDA

Təqdim edilən broşüra Səfəvilər dövlətinə həsr edilib. Oxucu kütləsi və tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulub. Əsərdə Səfəvilərin mənşəyi, Ərəb İraqının Şah İsmayıl tərəfindən Səfəvilər dövlətinə tabe etdirilməsi, Şah İsmayılın İslam dininə gətirdiyi yeniliklər, Şah Təhmasib dövrü və onun fəaliyyətinin əsas cəhətləri, Şah II İsmayıl, Şah Məhəmməd Xudabəndə və nəhayət Şah I Abbas dövrü barədə xülasə formasında məlumatlar verilmişdir.