ƏRƏB XILAFƏTI VƏ AZƏRBAYCAN
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Ərəb xilafəti və Azərbaycan
Müəllif Nailə Vəlixanlı
Nəşr olunduğu il 1993
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 157
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 3370
Yükləmə sayı 489
YÜKLƏ

ƏRƏB XILAFƏTI VƏ AZƏRBAYCAN KİTABI HAQQINDA

Kitabda orta əsr mənbələri və mövcud elmi tədqiqatlar əsasında erkən orta əsr Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş, dilimizin, dinimizin, mədəniyyətimizin bugünkü simasının müəyyənləşməsində mühüm rol oynamış “ərəb dövrü” tariximiz araşdırılır. Hələ də mübahisəli və ya bir sıra qaranlıq məsələlərin açılmasına cəhd göstərilir. Oxucular Azərbaycanın VII – XI əsrlər tarixilə yanaşı, torpaqlarımızı qılınc gücünə öz məmləkətləri tərkibinə qatmış ərəblərin ilk İslam dövrü tarixi ilə də tanış olacaq, orta əsr ərəb tarixçi və coğrafiyaşünasların bu dövr tariximiz haqqında yazdıqlarından faydalanacaqlar.