ƏL-İSTƏXRININ “ƏL-MƏSALIK VA-L-MƏMALIK" ƏSƏRI AZƏRBAYCAN HAQQINDA (MƏQALƏ)
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Əl-İstəxrinin “Əl-məsalik va-l-məmalik" əsəri Azərbaycan haqqında (məqalə)
Müəllif Ramil Ağayev
Nəşr olunduğu il 2014
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 8
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 1867
Yükləmə sayı 133
YÜKLƏ

ƏL-İSTƏXRININ “ƏL-MƏSALIK VA-L-MƏMALIK" ƏSƏRI AZƏRBAYCAN HAQQINDA (MƏQALƏ) KİTABI HAQQINDA

Məqalədə tanınımış X əsr ərəb səyyahı və coğrafiyaşünası Əl-İstəxrinin Azərbaycan haqqında məlumatları nəzərdən keçirilir və təhlil edilir. Onun "Əl-məsalik və-l-məmalik" əsəri coğrafi xarakter daşıyır. Buna baxmayaraq müəllifin əsərində sosial-iqtisadi hadisələr, dövlətlər, hakimləri, əmirlər, məşhur şəxsiyyətlər, tacirlər barədə də məlumatlar əldə etmək mümkün olur. Göstərilən əsərdə Azərbaycanın sərhədləri, şəhərləri, əhalisi. ticarəti, ticarət yolları, bazarları barədə də dəyərli məlumatlar verilir.  Məqalə müəllif tədqiqatın sonunda bu əsərin tariximiz üçün son dərəcə dəyərli və faydalı mənbə xarakteri daşıması qənaətinə gəlmişdir.