ŞIRVANŞAHLAR DÖVLƏTI
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Şirvanşahlar dövləti
Müəllif Sara Aşurbəyli
Nəşr olunduğu il 2006
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 416
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 3554
Yükləmə sayı 508
YÜKLƏ

ŞIRVANŞAHLAR DÖVLƏTI KİTABI HAQQINDA

Kitabda Azərbaycanın orta əsr dövlətlərindən biri olan Şirvanşahlar dövlətinin sosial-iqtisadi, siyasi tarixi və mədəniyyəti araşdırılır. Şəhərlərin iqtisadi vəziyyəti, əhalinin sosial tərkibi, feodal cəmiyyətinin quruluşu, Şirvanşahlar sülalələrinin tarixi açıqlanır. Əsər numizmatik, epiqrafık və arxeoloji materiallara əsaslanaraq bir sıra Şərq (ərəb, fars, türk), gürcü, rus, Qərbi Avropa mənbələrinə istinadən yazılmışdır. Kitab tarixçilər, şərqşünaslar, ali məktəbələrin müəllim və tələbələri, eləcə də Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.