AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI
Ana səhifə > Arxeologiya > Azərbaycan arxeologiyası
Müəllif Rəşid Göyüşov
Nəşr olunduğu il 1986
Bölmə Arxeologiya
Səhifə sayı 186
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 8312
Yükləmə sayı 2089
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI KİTABI HAQQINDA

Azərbaycan ərazisi müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələrdə zəngindir. Bu zənginlik bəşər tarixinin ən qədim çağlarından - Paleolitdən başlayaraq, ta inkişaf etmiş feodalizm dövrünədək intensiv yaşayışın nəticəsidir. Sovet hakimiyyəti illərində maddi-mədəniyyət abidələrimizin geniş miqyaslı araşdırılması çoxlu arxeoloji materiallar toplamağa imkan vermişdir. Müəllif Azərbaycan tarixinin ən müxtəlif dövrlərini işıqlandırmaq baxımından əvəzsiz sayılan həmin qaynaqlar əsasında Azərbaycanda ibtidai icma quruluşunun və ilk sinifli cəmiyyətin başlıca mərhələlərini izləmişdir. Əsər mütəxəsisslər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.