ORDUBAD ŞƏHƏRININ MÜSƏLMAN EPIQRAFIKASI ABIDƏLƏRI
Ana səhifə > Arxeologiya > Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafikası abidələri
Müəllif Hacı Fəxrəddin Səfərli
Nəşr olunduğu il 2009
Bölmə Arxeologiya
Səhifə sayı 192
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2216
Yükləmə sayı 248
YÜKLƏ

ORDUBAD ŞƏHƏRININ MÜSƏLMAN EPIQRAFIKASI ABIDƏLƏRI KİTABI HAQQINDA

Kitab Ordııbad şəhərində qeydə alınmış XIV-XX əsrlərə aid müsəlman kitabələrinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Ordubad şəhərinin tarixinə qısa nəzər salınmış, epiqrafik abidələrin Azərbaycanın orta əsrlər dövrü tarix və mədəniyyətinin müxtəlif problemlərinin öyrənilməsində əhəmiyyəti açıqlanmış, 176 ədəd kitabə haqqında ümumi məlumat verilmişdir. Mətnlərinin Azərbaycan dilındə tərcüməsi verilmiş kitabələrin fotosu və qrafik təsvirləri də daxil edilmişdir. Kitab tarixçilər, aspirant və magistrlər, ali məktəblərin tarix fakultəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.