UMUMI TÜRK TARIHINE GIRIŞ
Ana səhifə > Dərslik > Umumi Türk tarihine giriş
Müəllif Zeki Velidi Togan
Nəşr olunduğu il 1981
Bölmə Dərslik
Səhifə sayı 583
Dil Türkcə
Baxış sayı 3257
Yükləmə sayı 430
YÜKLƏ

UMUMI TÜRK TARIHINE GIRIŞ KİTABI HAQQINDA

Kitab ən qədim dövrlərdən XVI əsrə qədər Ümumi türk tarixinə dair Əhməd Zəki Vəlidi Toqanın (1890-1970) İstabul Universitetində tədris etdiyi dərslər əsasında tərtib edilmişdir. Əhməd Zəki Vəlidi Toqan görkəmli tədqiqatçı, tarixçi, başqırd inqilabı və azadlıq hərəkatının rəhbəri, İstanbul Universitetində Ümumi Türk Tarixi kursunun qurucusudur. Onun nəşr etdirdiyi əsər iki cilddə nəzərdə tutulsa da yalnız birinci cildin nəşri mümkün olmuşdur. Nəşr edə bilsəydi ikinci cild XVI-XX əsrləri əhatə edəcəkdi. Lakin bu istəyini reallaşdıra bilmir.