AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ.
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Azərbaycan və Ermənistanda feodal münasibətlərin tarixi üzrə oçerklər XVI - XIX əsrin əvvəllərində.
Müəllif İ.P.Petruşevski
Nəşr olunduğu il 1949
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 382
Dil Rusca
Baxış sayı 2342
Yükləmə sayı 96
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ. KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiyada Azərbaycan və Ermənstan tarixinin göstərilən dövr ərzində sosial-iqtisadi tarixinin bəzi aspektlərinə, xüsusilə də adı çəkilən ölkələrin feodal torpaq sahibliyi ilə bağlı ayrı-ayrı institutların tarixinə nəzər yetirilmişdir. Əsasən sosial münasibətlər üzrə terminologiya problemlərinə diqqət ayrılmışdır. Belə ki müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif mühitdə eyni bir termin müxtəlif instututları, vergi növlərini və öhdəlikləri, müxtəlif sosial kateqoriyaları ifadə edirdi. Digər tərəfdən də dövr və məkandan asılı olaraq eyni bir sosial anlayış müxtəlif terminlərlə ifadə edilirdi. Geniş həcmdə mənbə bazasının tədqiqata cəlb edilməsi müəllifə Ermənistan və Azərbaycanı eyni tipli feodal münasibətlərin hökm sürdüyü, eyni spesifilkliyə sahib ölkə kimi xarakterizə etmək imkanı verir.