AVROPA VƏ AMERIKA TARIXI
Ana səhifə > Dərslik > Avropa və Amerika tarixi
Müəllif S.Seyidov və M.Məmmədli
Nəşr olunduğu il 2000
Bölmə Dərslik
Səhifə sayı 448
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 7617
Yükləmə sayı 3415
YÜKLƏ

AVROPA VƏ AMERIKA TARIXI KİTABI HAQQINDA

Mühazirə mətnləri Avropa və Amerika tarixi fənninin proqramı əsasında hazırlanmışdır. Vəsaitdə heç də hər iki qitəyə daxil olan bütün ölkələrin tarixindən bəhs etmir. Lakin hər iki qitənin dilini öyrəndiyimiz aparıcı ölkələrinin tarixindən bəhs edilir. Birinci növbədə, universitetdə öyrənilən ölkələrin tarixi əsas götürülmüşdür. Məsələn, ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, Almaniyanın, Avstriyanın və Fransanın tarixi. İkinici növbədə isə Avropanın digər aparıcı ölkələrinin tarixi. Məsələn, Türkiyənin, İspaniyanın və İtaliyanın tarixi. Dərsliyə həmçinin ümumi xarakter daşıyıb, hər iki qitə ölkələrinə aid olan məqalələr də daxil edilmişdir. Məsələn, "Avropa və Amerika ölkələrində siyasi partiyaların meydana gəlməsi və dövlət qanunvericiliyində onların yeri", "Avropa və Amerika ölkələrində vətəndaşlıq tarixindən" və "Müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Avropa və Amerika ölkələri" kimi. Bunlardan başqa dərsliyə fənnin proqramı, saatların təxmini bölgüsü, seminar planları, imtahan və məqbulların təqribi sualları da daxil edilmişdir. Vəsait Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin Avropa və Amerika dillərini öyrənən tələbələri üçün, Avropa və Amerika ölkələrinə elmi ezamiyyətə, təkmilləşdirmə kurslarına gedən professor-müəllim heyəti üçün, Avropa və Amerika tarixini öyrənən digər ali məktəb tələbələri, aspirantlar, gənc mütəxxəsislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur