AZƏRBAYCAN: QISA DÖVLƏTÇILIK TARIXI
Ana səhifə > Dərslik > Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi
Müəllif Yaqub Mahmudov
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə Dərslik
Səhifə sayı 140
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 2269
Yükləmə sayı 356
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN: QISA DÖVLƏTÇILIK TARIXI KİTABI HAQQINDA

Azərbaycan tarixçisi, əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru professor Yaqub Mahmudovun bu kitabında Azərbaycanın dövlətçilik tarixi məsələləri yığcam şəkildə işıqlandırılır. Müəllif ayrı-ayrı fəsillərdə e.ə.IV minilliyin sonlarından başlayaraq yaşadığımız günlərədək Azərbaycan ərazisində dövlət qurumlarının meydana gəlməsi və inkişafının əsas mərhələlərini şərh edir. Kitab yeddi fəsildən ibarətdir. Kitab geniş oxucu kütləvi üçün nəzərdə tutulmuşdur.